ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5 : The Labour court of Region 5


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

87

เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคดี กลุ่มงานนิติการและไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กลุ่มงานช่วยอำนวยการ และกลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้เดินทางไปนิเทศงานศาลจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 5 ตามโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานภาค 5 เพื่อหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับฟ้องคดีแรงงาน รวมถึงสามารถ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลเกี่ยวกับคดีแรงงานได้อย่างถูกต้อง และ มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งหมด 4 ศาล ดังต่อไปนี้           1. ศาลจังหวัดฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่           2. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน           3. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน           4. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
863/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ