ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

๑๑ กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ ได้เดินทางไปรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๙

๑๑ กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕  ได้เดินทางไปรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๙
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕  ได้เดินทางไปรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๙


เอกสารแนบ