ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

21 เมษายน 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีทำบุญวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560

21 เมษายน 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีทำบุญวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560
      เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕60 เวลา 8.0๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีทำบุญวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 4 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ