ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

9 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 9.0๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ?สมเด็จพระบรมศาสดา? เพื่อประดิษฐาน ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (หลังใหม่)

9 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 9.0๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ?สมเด็จพระบรมศาสดา? เพื่อประดิษฐาน ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (หลังใหม่)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 9.0๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ
ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “สมเด็จพระบรมศาสดา” เพื่อประดิษฐาน ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (หลังใหม่) ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ