ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่
           เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 นายพล สุธาพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลแรงงานภาค 5 และนางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ