ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

1 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทำบุญทางศาสนาและเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาศาลแขวงเชียงใหม่ครบ 60 ปี ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีทำบุญทางศาสนาและเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาศาลแขวงเชียงใหม่ครบ 60 ปี ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 นายพล สุธาพันธ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลแรงงานภาค ๕ และนางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ       ศาลแรงงานภาค ๕ และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีทำบุญทางศาสนาและเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาศาลแขวงเชียงใหม่ครบ 60 ปี
ณ ศาลแขวงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ