ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 เดินทางไปศาลจังหวัดฮอด ศาลจังหวัดแม่สะเรียง ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย เพื่อให้บริการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่

วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 เดินทางไปศาลจังหวัดฮอด ศาลจังหวัดแม่สะเรียง ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย เพื่อให้บริการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่
วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5
เดินทางไปศาลจังหวัดฮอด ศาลจังหวัดแม่สะเรียง ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
เพื่อให้บริการรับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ แก่ผู้มีข้อพิพาททางแรงงาน ตามโครงการพัฒนาระบบอำนวยความยุติธรรม
ในศาลแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมรับฟ้องคดีเคลื่อนที่


เอกสารแนบ