ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

8 - 10 กรกฎาคม 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ ?การพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแรงงานภาค 5? โดยมีนายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 นายพิทยาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 และ นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ เป็นวิทยากรอบรม ณ โรงแรมไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8 - 10 กรกฎาคม 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ ?การพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแรงงานภาค 5? โดยมีนายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 นายพิทยาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 และ นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ เป็นวิทยากรอบรม ณ โรงแรมไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่  8 - 10 กรกฎาคม 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน
ภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแรงงานภาค 5” โดยมีนายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 นายพิทยาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 และ
นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ เป็นวิทยากรอบรม ณ โรงแรมไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนี้ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานราชภักดิ์ อุทยานประวัติศาสตร์ โครงการช่างหัวมัน และร่วมโครงการทำดี
เพื่อพ่อ กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาย ณ หาดสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เอกสารแนบ