ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

13 กรกฎาคม 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? รณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล

13 กรกฎาคม 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? รณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้มีทางเลือกในการเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีนายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 พันตำรวจโทคมสันต์ ตั้งยะฤทธิ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒนกุล ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 


เอกสารแนบ