ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางสาวภัสรา เสถียรวัฒน์ชัย นิติกรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางสาวภัสรา เสถียรวัฒน์ชัย นิติกรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางสาวภัสรา เสถียรวัฒน์ชัย นิติกรชำนาญการ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ