ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ