ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางสาวศรีพรรณ ปัญญาตุ้ย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางสาวศรีพรรณ ปัญญาตุ้ย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
มอบหมายให้นางสาวศรีพรรณ ปัญญาตุ้ย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
เวลา 07.30 นาฬิกา ร่วมกิจกรรมทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและพระพรชัยมงคล ณ ห้องนิทรรศการ 1
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  เวลา 08.30 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องนิทรรศการ 2
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และเวลา 09.30 นาฬิกา ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ