ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางอังคณา ศรีสงคราม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางอังคณา ศรีสงคราม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
                  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
มอบหมายให้นางอังคณา ศรีสงคราม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงต้อนรับ (โถงท่าแพ) ด้านหน้าศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ