ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางธิดารัตน์ วคินเดชา นักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางธิดารัตน์ วคินเดชา นักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
มอบหมายให้นางธิดารัตน์ วคินเดชา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5
ร่วมกิจกรรมปั่นไปปลูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ