ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการศาลแรงงานภาค 5 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการศาลแรงงานภาค 5 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงานภาค 5 เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5
และข้าราชการศาลแรงงานภาค 5 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ