ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลาถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลาถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงานภาค 5 เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5
ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและ
วางพวงมาลาถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ