ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการ ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันรพี ประจำปี 2560

7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการ ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันรพี ประจำปี 2560
           เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นายพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 และข้าราชการ
ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันรพี ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ บริเวณชั้น 3
อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ