ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

5 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 นาฬิกา คณะ ร่วมกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน จิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองด้วยการทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทาง และตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 นาฬิกา คณะ ร่วมกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน จิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองด้วยการทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทาง และตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
มอบหมายให้นางอังคณา ศรีสงความ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และคณะ ร่วมกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน
จิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบคูเมืองด้วยการทำความสะอาดถนน ทาสีขอบทาง และตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ