ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้พรปีใหม่พร้อมรับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5  ให้พรปีใหม่พร้อมรับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
             เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
ให้พรปีใหม่พร้อมรับมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 จากนายเฉลิมธันว์ สุขขะปุณพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่,
นายสมคะเน  แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และนางปวีณา แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมคณะ ณ ศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ