ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561แด่นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5  พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561แด่นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5
พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561แด่นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ