ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ
        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดี            ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 มอบหมายให้นางสาวศรีพรรณ ปัญญาตุ้ย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและ         พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของ  พระองค์ท่าน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้า  กาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ