ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมคณะบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมคณะบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมคณะบุคลากรใน
ศาลแรงงานภาค 5 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ