ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้การต้อนรับคณะแพทย์ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) รุ่นที่ 2 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้การต้อนรับคณะแพทย์ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) รุ่นที่ 2 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
                 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 ให้การต้อนรับคณะแพทย์ จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (หลักสูตร 2 เดือน) รุ่นที่ 2 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานที่ศาลแรงงานภาค 5 โดยมีนายอำพล สุธาพันธ์ เลขานุการศาลแรงงานภาค 5 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไปเป็นพยานศาลของแพทย์ และกฎหมายแรงงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่แพทย์ควรทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ