ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5 ขอต้อนรับ นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ และคณะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ และคณะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่


เอกสารแนบ