ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมคณะบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมคณะบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
                 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมคณะบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ