ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และบุคลากรในศาลแรงงานภาค 5 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ