ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5 ขอต้อนรับ นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5

27 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๕ ได้เดินทางไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ข้อพิพาท

27 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559  เวลา 9.00 นาฬิกา  นางรำพึง ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๕ ได้เดินทางไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ข้อพิพาท


เอกสารแนบ