ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

ยกเลิก ประกาศศาลแรงงานภาค 5 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแรงงานภาค 5 ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ยกเลิก ประกาศศาลแรงงานภาค 5 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแรงงานภาค 5 ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ