ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

ประกาศศาลแรงงานภาค 5 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแรงงานภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศศาลแรงงานภาค 5 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแรงงานภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ