ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๕ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาและเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล วันสถาปนาศาลแขวงเชียงใหม่

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศาลแรงงานภาค ๕  ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาและเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล วันสถาปนาศาลแขวงเชียงใหม่


เอกสารแนบ