ศาลแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 5

27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลแรงงานภาค 5 จัดพิธี รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานและกิจกรรมโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลแรงงานภาค 5 จัดพิธี รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานและกิจกรรมโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลแรงงานภาค 5 จัดพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานและกิจกรรมโครงการจิตอาสา
ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดรอบอาคารและทาสีช่องจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร โดยมีนายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และบุคลากรศาลแรงงานภาค 5 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลแรงงานภาค 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ